Hệ thống phân phối

Shop Gạo Sữa Hà Nội
Gia dụng TNA Hà Nôi
Shop mẹ và bé Hà Nội
Cửa hàng Phúc Tề Hà Nội
Cửa hàng Tuấn Lan Hà Nội
Cửa hàng Thắng Nây Hà Nội
Cửa hàng Lê Gia Hà Nội
NPP Hoàng Long Hải Phòng
Cửa hàng Thanh Thành Hải Dương
Chị Ngô Thị Minh Ngọc Thái Nguyên
NPP chị Nga TP Hồ CHí Minh