Máy ép chậm Galuz GLS-1150 Tích hợp bộ phụ kiện vắt cam

2.550.000

Máy ép chậm Galuz GLS-1150 Tích hợp bộ phụ kiện vắt cam

2.550.000